Open Access od Impulsu

Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

Pojęcie to jest ściśle związane z ruchem naukowym open access (Open Access Movement), który rozwija się od lat 90. i działa na rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej. Głównymi kanałami komunikacyjnymi, dzięki którym dystrybuuje się wiedzę w tym modelu są: czasopisma otwarte i repozytoria otwarte. Ale dziś mamy do czynienia także z blogami naukowymi, e-laboratoriami, które też stają się nowymi formami komunikacji.

Pierwotnie pojęcie to zostało ukute dla tych czasopism naukowych, które zdecydowały się całkowicie otworzyć w Internecie dostęp do zawartych w nich publikacji naukowych, współcześnie jednak pojęcie to zostało rozszerzone na udostępnianie wszelkich publikacji na podobnych zasadach.

 

Oficyna Wydawnicza Impuls zaprasza do premierowej publikacji autorstwa czterech naukowców pt. „Open Access“. Publikacja w formacie PDF jest całkowicie bezpłatna i można ją pobrać bezpośrednio ze stron wydawcy, Issuu oraz Google Books, jak również wielu dystrybutorów ebooków. 

 

Ebooki-za-0-zl-w-Impulsie2

 

Ruch Open Access zdobywa rosnącą popularność, pojawia się jednak wokół niego wiele mitów i niekoniecznie uzasadnionych nadziei. Celem tej książki jest przyjrzenie się temu zjawisku i jego ocena z punktu widzenia polskiego badacza.

Publikowanie w otwartym dostępie niesie ze sobą nowe zagrożenia i nie jest samo w sobie całkowitym rozwiązaniem problemów systemu publikacji naukowych. Pozwala jednak lepiej wykorzystać wyniki badań poprzez udostępnienie ich wszystkim zainteresowanym, w tym osobom, które dotychczas nie miały do nich dostępu. Dzięki zwiększeniu zasięgu artykułów może przyczynić się efektywniejszej dyskusji nad  badanymi zjawiskami, doskonaleniem metod badawczych poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i konstruktywną krytykę… po więcej zapraszamy do bezpłatnej lektury!

Pobierz książkę
 
 

Katagoria: Aktualności
Słowa kluczowe: , ,
Opublikowano 5 lat temu.
Publikacja była czytana: 1219  razy.