Roaming danych tańszy

Komisja ustaliła, że pobranie 1 MB danych nie może kosztować więcej niż 45 eurocentów…

Read More