Rodzaj programu:
Licencja:
System: , , ,
Producent: Programer Sp. z o.o.
Wersja językowa: polska
Rozmiar pliku: 26.7 MB
 

Darmowy program do fakturowania z możliwością obsługi drukarki fiskalnej. Aplikacja umożliwia drukowanie: faktur VAT, faktur korygujących, faktur pro-forma, etykiet oraz formularzy przelewów. Współpracuje z czytnikami kodów kreskowych oraz kasami fiskalnymi (Elzab, Posnet, Innova). Istnieje możliwość modyfikacji, wprowadzania własnych ustawień.

Najważniejsze cechy
· Praca w systemie Windows.
· Prosta instalacja.
· Współpraca z programami księgowymi.
· Samodzielna modyfikacja wielu parametrów /nowe stawki Vat, formatowanie dokumentów.
· Ostrzeżenie przed wykonaniem nieprawidłowej operacji.
· Uzyskiwanie własnych zestawień – zapytania SQL.

Sprzedaż
· Program umożliwia wystawianie; faktur Vat sprzedaż / również proforma / i zakup. Faktury korygujące sprzedaż zakup, paragony, zwroty paragonu, zamówienia od klienta i do dostawcy.
· Rejestracja na drukarce fiskalnej paragonów oraz FV.
· Wystawianie dokumentu na podstawie zamówienia klienta.
· Dokumenty w cenach netto lub brutto.
· Cztery grupy cenowe /dla hurtowni, detalu itp./.
· Sortowanie pozycji na dokumencie w/g położenia w magazynie lub nazwy.
· Możliwość zapisu towaru/usługi nie występującej w magazynie.
· Możliwość zmiany nazwy towaru na dokumencie niezależnie od jego nazwy w kartotece.
· Przypisanie odbiorcom stałych rabatów.
· Możliwość udzielenia upustu dla pojedynczej pozycji lub całego dokumentu.
· Wybór między udzieleniem upustu procentowego lub kwotowego. Automatyczny podgląd przeliczenia procentów na kwotę i odwrotnie.
· Informacja o udzielonym upuście kwotowym lub procentowym przy zmianie cen netto lub brutto na dokumencie sprzedaży.
· Użycie nieograniczonej ilości rachunków bankowych sprzedawcy i możliwość przypisania ich kontrahentom.
· Możliwość definiowania formatu numeru dokumentu uwzględniającego np. wyróżnik magazynu, miesiąc, rok.
· Automatyczna numeracja dokumentów.
· Szybkie wyszukiwanie towarów i kontrahentów / kolejne wpisane litery zawężają listę wyświetlanych pozycji /.
· Możliwość ustalania, jakie kolumny dokumentu mają pokazywać się na ekranie.
· Modyfikacja postaci wydruków dokumentów /możliwość tworzenia własnych.
· Poprawianie wystawionych dokumentów.
· Usuwanie dokumentów.

Zakup
· Możliwość wprowadzania dokumentów zakupu dla celów ewidencji VAT, również na podstawie zamówienia do dostawcy.

Kartoteka kontrahentów
· Rozbudowana informacja o kliencie i historia kontaktów. Z poziomu CRM dostęp do wszystkich zestawień i dokumentów dla wybranego kontrahenta.
· Zarządzanie korespondencją z poziomu katalogu kontrahentów.
· Nieograniczona ilość kontaktów i numerów telefonów, faksów dla kontrahenta.
· Przypisanie typu i rodzaju usług dla kontrahenta np: dostawca art. piśmiennych; odbiorca dzianin; wykonawca remontów.
· Przypisanie kontrahentowi osoby prowadzącej.
· Możliwość wpisania oddzielnego adresu do korespondencji.
· Przypominanie – terminy spotkań ,zadań do wykonania.
· Korespondencja seryjna opcjonalnie wysyłaj/nie wysyłaj dla zaznaczonych grup, firm.
· Serwer faksowy: wysyłanie przyjmowanie i umieszczanie faksów w katalogu kontrahenta na podstawie identyfikatora faksu.

Kartoteka towarów
· Kartoteki towarów, wyrobów, surowców, usług wspólne dla wszystkich magazynów.
· Ułatwiający wyszukiwanie 20-znakowy indeks /ustawialny/.
· Możliwość tworzenia grup towarów, usług.
· Połączenie towaru z dostawcą z kartoteki kontrahentów.
· 80 – znakowa nazwa towaru. Możliwość rozszerzenia nazwy na dokumencie do 180 znaków.
· Miejsce na nazwę obcojęzyczną do przeniesienia na dokument obcojęzyczny.
· 4 poziomy cen sprzedaży.
· Definiowanie dokładności cen sprzedaży – sposób zaokrąglania do pełnych złotych, 10-groszy itd.
· Modyfikacja cen sprzedaży na podstawie uaktualnionego kursu walut (wpisana cena walutowa).
· Opcjonalne ustawienie dla każdego towaru zmiany ceny sprzedaży przy zmianie ceny zakupu:
– nie zmieniać /przeliczyć marżę i upusty /,
– przeliczyć cenę na podstawie marż i upustów,
– przeliczyć cenę s. jeśli cena zakupu wzrosła o kwotę … lub …procent.
· Dwa poziomy jednostek miary.
· Zapas min/max.
· Możliwość zdefiniowania dokładności z jaką przechowywane i pokazywane są ilości, dla każdego towaru niezależnie (ilość miejsc po przecinku) np. 1 chleb dopuszcza podział na 0,5 bochenka ale 1 telewizor nie.
· Położenie w magazynie regał, półka, nazwa.
· Kody kreskowe przyporządkowanie i kontrola ich użycia.
· Oferowanie/cennik.

Bank
· Polecenia bankowe /druk /.

Zestawienia i raporty
· Sprzedaży w/g towatów lub grup.
· Zakupów w/g towarów.
· Obroty z kontrahentami.
· Ewidencje VAT sprzedaż/zakup.
· Zapytania SQL.

Funkcje administracyjne
· Archiwizacja danych.
· Dostępność wszystkich danych bez względu na datę ich wpisu.
· Współpraca z systemami księgowymi.
· Obsługa kolektorów inwentaryzacyjnych i wag sklepowych.
· Ceny walutowe.
· Modyfikowalne parametry systemu.
· Ustalenie praw dostępu dla poszczególnych użytkowników.

Wydruki
· Wydruk wszystkich dokumentów wystawionych w programie.
· Dostępne wydruki FV, FV w walucie, FP, ZD w języku angielskim.
· Możliwość włączania/wyłączania kolumn drukowanych na dokumentach.
· Wydruki zestawień wykonywanych w programie.
· Wydruk cenników i etykiet z kartoteki towarowej.
· Adresowanie kopert.
· Wydruki dowodów, raportów kasowych i bankowych.
· Możliwość tworzenia włąsnych raportów dzięki udostępnianemu programowi – Reporter 2.

Najważniejsze cechy
· Praca w systemie Windows.
· Prosta instalacja.
· Współpraca z programami księgowymi.
· Samodzielna modyfikacja wielu parametrów /nowe stawki Vat, formatowanie dokumentów.
· Ostrzeżenie przed wykonaniem nieprawidłowej operacji.
· Uzyskiwanie własnych zestawień – zapytania SQL.

Sprzedaż
· Program umożliwia wystawianie; faktur Vat sprzedaż / również proforma / i zakup. Faktury korygujące sprzedaż zakup, paragony, zwroty paragonu, zamówienia od klienta i do dostawcy.
· Rejestracja na drukarce fiskalnej paragonów oraz FV.
· Wystawianie dokumentu na podstawie zamówienia klienta.
· Dokumenty w cenach netto lub brutto.
· Cztery grupy cenowe /dla hurtowni, detalu itp./.
· Sortowanie pozycji na dokumencie w/g położenia w magazynie lub nazwy.
· Możliwość zapisu towaru/usługi nie występującej w magazynie.
· Możliwość zmiany nazwy towaru na dokumencie niezależnie od jego nazwy w kartotece.
· Przypisanie odbiorcom stałych rabatów.
· Możliwość udzielenia upustu dla pojedynczej pozycji lub całego dokumentu.
· Wybór między udzieleniem upustu procentowego lub kwotowego. Automatyczny podgląd przeliczenia procentów na kwotę i odwrotnie.
· Informacja o udzielonym upuście kwotowym lub procentowym przy zmianie cen netto lub brutto na dokumencie sprzedaży.
· Użycie nieograniczonej ilości rachunków bankowych sprzedawcy i możliwość przypisania ich kontrahentom.
· Możliwość definiowania formatu numeru dokumentu uwzględniającego np. wyróżnik magazynu, miesiąc, rok.
· Automatyczna numeracja dokumentów.
· Szybkie wyszukiwanie towarów i kontrahentów / kolejne wpisane litery zawężają listę wyświetlanych pozycji /.
· Możliwość ustalania, jakie kolumny dokumentu mają pokazywać się na ekranie.
· Modyfikacja postaci wydruków dokumentów /możliwość tworzenia własnych.
· Poprawianie wystawionych dokumentów.
· Usuwanie dokumentów.

Zakup
· Możliwość wprowadzania dokumentów zakupu dla celów ewidencji VAT, również na podstawie zamówienia do dostawcy.

Kartoteka kontrahentów
· Rozbudowana informacja o kliencie i historia kontaktów. Z poziomu CRM dostęp do wszystkich zestawień i dokumentów dla wybranego kontrahenta.
· Zarządzanie korespondencją z poziomu katalogu kontrahentów.
· Nieograniczona ilość kontaktów i numerów telefonów, faksów dla kontrahenta.
· Przypisanie typu i rodzaju usług dla kontrahenta np: dostawca art. piśmiennych; odbiorca dzianin; wykonawca remontów.
· Przypisanie kontrahentowi osoby prowadzącej.
· Możliwość wpisania oddzielnego adresu do korespondencji.
· Przypominanie – terminy spotkań ,zadań do wykonania.
· Korespondencja seryjna opcjonalnie wysyłaj/nie wysyłaj dla zaznaczonych grup, firm.
· Serwer faksowy: wysyłanie przyjmowanie i umieszczanie faksów w katalogu kontrahenta na podstawie identyfikatora faksu.

Kartoteka towarów
· Kartoteki towarów, wyrobów, surowców, usług wspólne dla wszystkich magazynów.
· Ułatwiający wyszukiwanie 20-znakowy indeks /ustawialny/.
· Możliwość tworzenia grup towarów, usług.
· Połączenie towaru z dostawcą z kartoteki kontrahentów.
· 80 – znakowa nazwa towaru. Możliwość rozszerzenia nazwy na dokumencie do 180 znaków.
· Miejsce na nazwę obcojęzyczną do przeniesienia na dokument obcojęzyczny.
· 4 poziomy cen sprzedaży.
· Definiowanie dokładności cen sprzedaży – sposób zaokrąglania do pełnych złotych, 10-groszy itd.
· Modyfikacja cen sprzedaży na podstawie uaktualnionego kursu walut (wpisana cena walutowa).
· Opcjonalne ustawienie dla każdego towaru zmiany ceny sprzedaży przy zmianie ceny zakupu:
– nie zmieniać /przeliczyć marżę i upusty /,
– przeliczyć cenę na podstawie marż i upustów,
– przeliczyć cenę s. jeśli cena zakupu wzrosła o kwotę … lub …procent.
· Dwa poziomy jednostek miary.
· Zapas min/max.
· Możliwość zdefiniowania dokładności z jaką przechowywane i pokazywane są ilości, dla każdego towaru niezależnie (ilość miejsc po przecinku) np. 1 chleb dopuszcza podział na 0,5 bochenka ale 1 telewizor nie.
· Położenie w magazynie regał, półka, nazwa.
· Kody kreskowe przyporządkowanie i kontrola ich użycia.
· Oferowanie/cennik.

Bank
· Polecenia bankowe /druk /.

Zestawienia i raporty
· Sprzedaży w/g towarów lub grup.
· Zakupów w/g towarów.
· Obroty z kontrahentami.
· Ewidencje VAT sprzedaż/zakup.
· Zapytania SQL.

Funkcje administracyjne
· Archiwizacja danych.
· Dostępność wszystkich danych bez względu na datę ich wpisu.
· Współpraca z systemami księgowymi.
· Obsługa kolektorów inwentaryzacyjnych i wag sklepowych.
· Ceny walutowe.
· Modyfikowalne parametry systemu.
· Ustalenie praw dostępu dla poszczególnych użytkowników.

Wydruki
· Wydruk wszystkich dokumentów wystawionych w programie.
· Dostępne wydruki FV, FV w walucie, FP, ZD w języku angielskim.
· Możliwość włączania/wyłączania kolumn drukowanych na dokumentach.
· Wydruki zestawień wykonywanych w programie.
· Wydruk cenników i etykiet z kartoteki towarowej.
· Adresowanie kopert.
· Wydruki dowodów, raportów kasowych i bankowych.
· Możliwość tworzenia własnych raportów dzięki udostępnianemu programowi – Reporter 2.

Wymagania sprzętowe
· System operacyjny Windows 98 lub nowszy.
· 64 MB RAM lub więcej.
· Procesorem Pentium 300MHz lub lepszy.
· Około 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym (w zależności od ilości wystawianych dokumentów).
· Drukarka pracująca w systemie Windows (dla wydruków).
· Dostęp do Internetu (dla funkcji wysyłanie wiadomości e-mail, pobieranie kursów walut).
· Fax-modem (dla funkcji wysyłanie faksów).
· Sieć MS Windows (dla pracy sieciowej).

Uwaga:

Jeżeli po uruchomieniu aplikacji wyskakuje błąd związany z plikiem IDAPI32.dll, należy zaktualizować bibliotekę DirectX w systemie Windows.

 

 
 
Pobierz program z Instalek.pl
 
Portal instalki.pl

Program z Instalki.pl - serwisu gromadzącego popularne i najbardziej przydatne programy komputerowe. Zasoby serwisu obejmują zarówno programy opatrzone darmową licencją, jak i testowe.

 
 
 

Katagoria: programy dla firm
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.
Publikacja była czytana: 1434  razy.