Select Page

Kategoria: programy do internetu

D-Poczta

D-Poczta jest programem bardzo przydatnym dla użytkowników posiadających wiele kont elektronicznej poczty email w różnych portalach.

Read More

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player to środowisko wykonawcze aplikacji bazujące na przeglądarce, działające na wielu platformach i zapewniające możliwość przeglądania wyrazistych aplikacji, zawartości i wideo na różnych ekranach i w różnych przeglądarkach.

Read More