Select Page

rodzaj_programu: poczta elektroniczna

D-Poczta

D-Poczta jest programem bardzo przydatnym dla użytkowników posiadających wiele kont elektronicznej poczty email w różnych portalach.

Read More

PopTray

PopTray to łatwy w obsłudze program, którego zadanie polega na ciągłym monitorowaniu i powiadamianiu użytkownika o nadejściu nowych wiadomościach e-mail (POP3).

Read More

eM Client

eM Client to bezpłatny i bardzo wygodny w obsłudze klient poczty elektronicznej – umożliwiający odbieranie i wysyłanie wiadomości.

Read More
  • 1
  • 2